İbadetlerimizde Huşuyu Nasıl Yakalarız?

Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’a, salât
ve selam efendimiz Rasûlullah’a, ehli beytine, ashabına ve yolunu takip
eden mü’minlere olsun.

İmam Müslim (rahimehullah)’ın Ömer (radıyallahu anhu)’dan tahriç ettiği meşhur Cibril hadisinde Cibril (aleyhisselam) Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’e “Bana ihsan hakkında haber ver” dediğinde Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) “Allah’ı