Minik Tavşan Tarif

MALZEMELER:
*Pamuklu iplik
*İpe uygun tığ
*10 mm kilitli gözler
*Yüz şekillendirmesi içini ince siyah iplik
*Elyaf

Kulaklarla birlikte yaklaşık 17 cm oluyor.

KISALTMALAR:
zn:zincir
sh sihirli halka
x: sık iğne
v: artırma
a: azaltma
(…)*6 : parantezin içindeki ifadeyi parantezin dışındaki sayı kadar tekrar etme

KOLLAR:
1) sh içerisine 6x (6)
2) (x,v)*3 (9)
3-12) 9x (9)
İkiye katlayın. Fold in half
13) 4x (4)

KULAKLAR: (2 adet)
1) sh içerisine 6x (6)
2) 6v (12)
3) (x,v)*6 (18)
4-7) 18x (18)
8) (x, a)*6 (12)
9-13) 12x (12)
İkiye katlayın
14) 6x (6)

AYAKLAR: (2 adet)
1) sh içerisine 6x (6)
2) (x,v)*3 (9)
3) (2x,v)*3 (12)
4-5) 12x (12)
6) (3x,v)*3 (15)
7-8) 15x (15)
Birinci ayağı bitirdikten sonra
ipliği koparıp gizleyin.
2. ayağı bitirince ipliği
koparmadan vücudu örmeye devam edin.

BEDEN:
Bacaklar arasına 3 zn çekerek bacakları birleştir ve bedene geçilir.
9) 36x (36)
10-12) 36x (36)
13) (5x,v)*6 (42)
14-16) 42x (42)
17) (5x,a)*6 (36)
18) 36x (36)
19)(4x,a)*6 (30)
20) 30x (30)
21) (3x,a)*6 (24)
22) 24x (24)
23) (2x,a)*6 (18)

Kolları birleştirme
kolları her iki yana simetrik
olarak gelecek şekilde ayarla

24) 2x, kol ve bedenle birlikte 4x, 5x, kol ve bedenle birlikte 4x, 3x (18)
25) 18x (18)

KAFA:
26) 18v (36)
27) (5x,v)*6 (42)
28) (6x,v)*6 (48)
29) (7x,v)*6 (54)
30) (8x,v)*6 (60)
31-42) 60x (60) (12 sıra)
36-37 sıraları arasına gözleri tak
gözler arasında görünürde 3-4 sıkı iğne olsun.
43) (8x,a)*6 (54)
44) (7x,a)*6 (48)
45) (6x,a)*6 (42)
46) (5x,a)*6 (36)
47) (4x,a)*6 (30)
48) (3x,a)*6 (24)
49) (2x,a)*6 (18)
50) (x,a)*6 (12)
51) 6a (6)
Kapattıktan sonra ipliği gizleyin
Kaşlarını ve burnunu ince siyah
iplikle işleyin.

Similar Posts