TARAK TATLISI ve HAYIRLI BAYRAMLAR

“Kalbi ile Allah’ı tefekkür etmeyenin dili Allah’ı zikredemez. Dil zikretmekten aciz olduğu zaman diğer azalarda amel etmekten aciz olurlar. Amellerinde sebat etmek isteyen önce kalbini islah etsin.”

Şeyh Abdulaziz et-Tarifi (hafizahullah)

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla…

Senenin en uzun günlerinde tuttuk orucu, ama sanki diğer senelerdekinden çok daha hızlı geçti mübarek Ramazan.