Atatürk İçin Ne Söylediler

 

EMIL LENGYEL (Macaristan’lı Yazar)

…Soyadı kullanmayı benimsemek, Batılılaşma sürecinin bir parçasıydı ve halkı ondan Atatürk ünvanını kabul etmesini istedi. Henüz altmışına bile gelmeden, bu dünyadan ayrıldı ve bedeni toprak altına defnedildi; ancak, O ölmemişti. Halkı, O’nu Ebedi Şef yaparak ölümsüzlük niteliğini verdi…  …Bedeni mezarın altına girmesine karşın, Atatürk, ülkenin reisi olmayı sürdürdü. Kurulan yeni partiler ve benimsenen yeni ideolojiler, yeni çözümler hazırlamak gereğini doğurdu. Gene de programları ne olursa olsun, bütün partiler Atatürk’ün mirasının koruyucusu olduklarını ileri sürdüler.

Kemal’in yerini tarih belirlemiştir. O yalnız Türkler’in babası değil, dünyanın geri kalan kısmının büyük bölümü için de reformların esin kaynağıdır. Gerçekleştirdikleri başka başarıları ölçmede kullanılan bir gösterge durumuna gelmiştir. Yeni Türkiye’nin bir simgesidir, ama aynı zamanda Doğu’nun kendi kendini yaratan Batı zihniyetli insanının dinamizminin de simgesidir.

FRANKLIN D. ROOSEVELT (Amerika Birleşik Devletleri 32. Başkanı)

Mustafa Kemal hakkındaki bilgiyi O’nu çok iyi tanıyan birisinden edindim. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin Dışişleri Bakanı Litvinof’la görüşürken, onun fikrince Avrunpa’nın en değerli ve ilgi çekici devlet adamının bugün Avrupa’da yaşamadığını, Boğazların gerisinde, Ankara’da yaşadığını, bunun Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Atatürk olduğunu söyledi.

WINSTON CHURCHILL (İngiliz Devlet Adamı Asker  Ve Yazar)

Savaşta Türkiye’yi kurtaran, savaştan sonra da Türk Ulusunu yeniden dirilten Atatürk’ün ölümü, yalnız yurdu için değil, Avrupa için de en büyük kayıptır. Her sınıf halkın O’nun ardından döktükleri içten gözyaşları bu büyük kahramana ve Modern Türkiye’nin Ata’sına layık bir tezahürden başka bir şey değildir.

ELEFTHERIOS VENIZELOS (Yunanistan Eski Başbakanı )

Bir ulusun hayatında bu kadar az sürede bu denli kökten değişiklik pek seyrek gerçekleşir… Bu olağanüstü işleri yapanlar, hiç kuşkusuz kelimenin tam anlamıyla büyük adam niteliğine hak kazanmışlardır. Ve bundan dolayı Türkiye övünebilir.

CAVAHARLAL NEHRU (Bağımsız Hindistan’ın İlk Başbakanı)

Kemal Atatürk veya bizim O’nu o zamanlar tanıdığımız ismiyle Kemal Paşa, gençlik günlerimde benim kahramanımdı. Büyük devrimlerini okuduğum zaman çok duygulandım. Türkiye’yi modernleştirme yolunda Atatürk’ün giriştiği genel çabayı büyük bir takdirle karşıladım. O’nun dinamizmi, yılmaz ve yorulmak bilmezliği insanda büyük bir etki yaratıyordu. O, Doğuda modern çağın yapıcılarından biridir. O’nun en büyük hayranları arasında bulunmakta devam ediyorum.

SIR A. DOUGLAS HOME (İngiltere Eski Başbakanı)

Mustafa Kemal ismini bundan 50 yıl önce seçkin bir Türk komutanı olarak duymuştuk. Daha sonra barışın kuruluşuyla devlet adamlığı özelliklerini ortaya koymak fırsatını elde etmesi, büyük milli önderlerden biri olarak O’na tarihin en yüce mevkilerinden birini kazandırmıştır. O kahraman ve cesur askeri saygıyla, modern Türkiye’nin gerçek babası olan devlet adamını da hayranlık ve şükranla anıyoruz.

HAYATO IKEDA (Japonya Eski Başbakanı)

Atatürk’ün Türk Dili Devrimi’ni gerçekleştirmesi ve dinle siyaseti birbirinden ayırarak Türk toplumunun modernleşmesini sağlamak yolundaki çabalarına karşı büyük bir hayranlık duymaktayız.

GENERAL DOUGLAS MACARTHUR (ABD Ordusu Generali)

Asker-devlet adamı, çağımızın en büyük liderlerinden biriydi. Kendisi, Türkiye’nin en ileri memleketler arasında hakettiği yeri almasını sağlamıştır. Gene O, Türklere bir milletin büyüklüğünün temel taşını oluşturan kendine güvenme ve dayanma duygusunu vermiştir. Ben Atatürk’ün sadık arkadaşlarından biri olmakla büyük övünç duyuyorum.

W. SOMERSET MAUGHAM (İngiliz Yazar)

Bir insanın değerinin en belirli ölçüsü kendi alanındaki üstünlüğünü dostuna düşmanına kabul ettirebilmesindedir. İşte Atatürk bu mersinzen.com yüceliğe ermiş dahilerden biridir. Bir devrimci olarak modern Türkiye’yi yaratmış, davasında muzaffer olmuş ve yüzyılımızın büyük devlet adamları arasına katılmıştır.

Similar Posts