Atatürk’ün Güzel Sözleri

Her zaman özlemini duymaya devam edeceğimiz Ulu Önder Mareşal Gazi Mustafa Kemal  Atatürk Paşamızın (bırakın onu unutmayı bir an bile aklımızdan kaybolmasına izin vermemiz gerekir) , bir devri kapatıp zamanın en güçlü ülkelerine karşı vermiş olduğu savaşlar bir yana dursun modern bir ülkenin temellerini atarken; Bir yandan’da biz bugünün gençlerine ışık tutacak sözlerini bu makalemde sizlerle paylaşmak her türk gencine bir nebze olsun  Atatürk’ün bilgeliğini devlet adamlığını onun nasıl bir kahraman olduğunu gösteren yüzlerce söz içerisinden birkaç tanesini  (her ne kadar bu sözleri birbirinden ayırmak güç olsa’da) derlemeye ve sizlerin ilgisine sunmaya çalışacağım.    Ne mutlu Türk’üm diyene !

         

  • * Bugünkü hükûmetimiz, devlet teşkilâtımız doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet teşkilâtı ve hükûmettir ki, onun ismi Cumhuriyettir. Artık hükûmet ile millet arasında mazideki ayrılık kalmamıştır. Hükümet millettir ve millet hükûmettir. Artık hükûmet ve hükûmet mensupları kendilerinin milletten ayrı olmadıklarını ve milletin efendi olduğunu tamamen anlamışlardır. 1925 (Atatürk’ün S.D. II, S. 230)

* Son senelerde milletimizin fiilen gösterdiği kabiliyet, istidat, idrak, kendi hakkında kötü fikir besleyenlerin ne kadar gafil ve ne kadar tetkikten uzak görünüşe düşkün insanlar olduğunu pek güzel ispat etti. Milletimiz haiz olduğu özelliklerini ve liyakatini hükûmetinin yeni ismiyle medeniyet dünyasına daha çok kolaylıkla göstermeğe muvaffak olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti, cihanda işgal ettiği mevkiye lâyık olduğunu eserleriyle ispat edecektir

 • Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
 • Hürriyet olmayan bir memleket’de ölüm ve yok olmak vardır.
 • Mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır.
 • Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunmaz.
 • Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu kâfidir.
 • Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.
 • Türk esirlik kabul etmeyen bir millettir.
 • Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır.
 • Artık Türkiye, din ve şeriat oyunlarına sahne olmaktan çok yüksektir. Bu gibi oyuncular varsa, kendilerine başka taraflarda sahne arasınlar.
 • Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.
 • İnkılabın hedefini kavramış olanlar, daima onu korumaya muktedir olacaklardır.
 • Medeni olmayan insanlar, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkumdurlar.
 • Millete efendilik yoktur; hizmet etme vardır. Bu millete hizmet eden, onun efendisi olur.

         

Similar Posts