|

Bilimin ve Teknolojinin Önündeki Engeller 

Yine güzel bir paylaşımla Emekce.com farkıyla karşınızdayız :

Bilimin ve Teknolojinin Önündeki Engeller 

 

Günümüz dünyasında yaşanan birçok gelişme ve değişme bilim, teknoloji ve yaratıcılık eksininde ortaya çıkmaktadır. Bu eksende politikalar ve planlar üretemeyen ülkeler gelişim ve değişim yolculuğunda her zaman bir adım geride kalmakta ve bir türlü istenilen rekabet düzeyine erişememektedirler. Bilim ve teknolojinin desteklendiği ve gelişimin ana motoru olarak kabul edildiği ülkelerde (örneğin Almanya, Kore, Japonya) ise gelişim ivmesi her geçen gün artmaktadır. 

 

Zihniyet 

 

Her şeyden önce bilim ve teknolojinin gelişmesi için zihniyet olarak değişmek gerekmektedir. Eğer bireyler, toplum ve her şeyden öte yönetici kadrolar bilimi hedef tahtasının merkezine yerleştirmeyip arka plana atarlarsa bu, o ülkenin bilim ve teknolojiye olan güveninin zayıf olduğuna işarettir. Bilim ve teknoloji eğer ülkenin gelişme ve değişme çarkının merkezinde yer alır ve ülke buna göre politikalar belirlerse olumlu ve faydalı sonuçlar almanın önündeki en büyük engel kalkmış olacaktır. Ancak bağnazca birtakım düşüncelere bağlanıp hayatlarını bu çizgide devam ettiren toplumlar kendilerini aşamayacak, hep kısır bir döngü içinde kalacaklardır. 

 

Özgür Düşünce Ortamı 

 

Özgür bir düşünce ortamı yeni fikirlerin ortaya çıkması için olmazsa olmazdır. Yeni bir şeyler ortaya koymak isteyen yaratıcı beyinlerin fikirlerini özgürce ifade edebilmesi ve bunun da ötesinde fikirlerini fiiliyata dökebilmesi için özgür bir çalışma ve düşünce ortamı gerekmektedir. Ancak gün geçmiyor ki birçok orijinal proje ile gündeme gelen gençlerin bu projelerini gerçekleştirmek için yurtdışına gittiği haberini duymayalım. 

 

 Eğitim Modelleri ve Reformları 

 

Dönüşüm ve değişimin ufak filizlerden başladığı düşünüldüğünde öncelikle eğitimde modern ve yenilikçi ekollerin takip edilmesi akla gelmektedir. En nihayetinde bilim ve teknoloji alanında devrim yaratacaklar çocuklarımız olacaktır. Onları kendilerine güvenen, özverili, yaratıcı ve özgün olarak yetiştirecek eğitim modellerini esas almak bilim ve teknoloji alanında emin adımlarla yürümek manasına gelmektedir. Bu nedenle eğitim reformları yapılırken tüm bu hususların dikkate alınması bizler adına birçok faydayı beraberinde getirecektir. 

Similar Posts