|

Çocuklar İçin Moda Var Mıdır?

 

 

Moda, belli dönemlerde baş göstermeye başlayan ve bu dönem içinde belli kalıplar çerçevesinde uygulanan bir tür akım olarak da nitelendirilebilir. Toplumun her kesimine hitap eden moda; çocuklara da hitap eder.

 

Çocuklar Modaya Nasıl Dahil Olur?

 

Her yetişkin bireyin olduğu gibi, çocuklarında belli zamanlar arasında kendilerini daha iyi hissetmeleri ve akranlarında gördüklerinden farklı olmak istememeleri için modaya uyma gereksinimini doğuruyor.

Moda Çocuğun Giyim Özgürlüğünü Kısıtlar Mı?

 

Moda, genel anlamda o dönem revaçta olan ve kişinin içinden gelen, görmek istediği olguların kesişiminden meydana gelmelidir ki kişileri belli basmakalıplar içerisine sokmasın. Hem çocukların içindeki özgürlük kavramı yok olmadan, hem de çağa ayak uydurmalarını sağlayarak yaşamak mümkün kılınabilir.

 

Çocuk Modasında Neler Aktif Rol Oynar?

 

İşin uzmanları bu konuda ortaya atacağı fikirlerle çocuklara yeni bir dünya yaratabilirler. Oyun oynarken, sevdikleri yiyecekleri yerken, istedikleri bir yere gittikleri zaman nasıl mutlu oluyorlarsa, moda akışına uydukları zamanda bu denli mutlu olurlar. Çünkü çocuklarda benzerlik kurma eylemleri fazlaca ortaya çıkar ve başarabilirlerse bunun sonucunda tatmin olmuş hissederler. Çocukların iç dünyaları yetişkinler kadar karmaşık olmadığı için onlar için sadece hayal gücüne dayanan fakat aynı zamanda da gerçeğin çizgisinden çıkmalarına sebep olmayacak durumlar yaratılmalıdır.

 

Çocuklarda bir bireydir ve onlarda yetişkinlerle aynı dünyada yaşıyor. Yetişkinlerin sahip olup da çocukların mahrum kalacağı bir şey değildir moda. Çocukların moda anlayışını ebeveynler desteklemeli ve geliştirmeleri yönünde destek olmalıdır.

 

Similar Posts