Atatürk İçin Ne Söylediler

Atatürk İçin Ne Söylediler

  EMIL LENGYEL (Macaristan’lı Yazar) …Soyadı kullanmayı benimsemek, Batılılaşma sürecinin bir parçasıydı ve halkı ondan Atatürk ünvanını kabul etmesini istedi. Henüz altmışına bile gelmeden, bu dünyadan ayrıldı ve bedeni toprak altına defnedildi; ancak, O ölmemişti. Halkı, O’nu Ebedi Şef yaparak ölümsüzlük niteliğini verdi…  …Bedeni mezarın altına girmesine karşın, Atatürk, ülkenin reisi olmayı sürdürdü. Kurulan yeni partiler…