İnşaat Sektöründeki İş Olanakları

İnşaat Sektöründeki İş Olanakları

  Özellikle ekonomik anlamda gelişmiş bir yapıya sahip olmak istiyorsak bazı sektörlere yatırım yapmalıyız. Bu sektörleri iki ana başlık altında inceleyebiliriz. Bunlar hizmet sektörü ve özel sektördür. Bu sektörler de kendi içlerinde kollara ve dallara ayrılır. Hizmet sektörü kişilerin devlet yani kamu kurumlarında istihdam edilme şeklidir. Özel sektör ise bireysel şirketlerde veya fabrikalarda özel şahısların…