Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar

Atatürk alaturka sazdan hoşlanır, çoğu zaman kendi de şarkılara eşlik ederdi. Alaturka sazı, peşrevinden başlayarak saz semaisine kadar bütün kurallarıyla dinleyemez, yarı yerde faslı kestirip, aynı makamdan olsun olmasın, kendi sevdiği şarkıları başlatırdı:

”Gana rakibi bandan edersin!”

”Kaçma mecburundan ey abuyu vahşi ülfet et!”

”Habgabı yare girdim arz için ahvalimi! Bir perişan halini gördüm unuttum halimi!”

”Mani oluyor halimi takiri hicabım!’

Sevdiği ve bizzat söylediği türküler:

”Vardar ovası, vardar ovası!”

”Manastırın ortasında var bir havuz, canım havuz!”

”Pencere açıldı Bilal oğlan, piştov patladı! Varın bakın Bilal oğlan yine kimi hakladı?”

Gazeller:

”Canımı canan eğer isterse minnet canıma. Can nedir ki anı kurban etmeyin cananıma!”

”Ney ile, mey ile bir alay mahbup ile her dem gelin! Bezmi cem ayinini kabrimde ikad eyleyin!”

Atatürk, sevdiği şarkıları söylemekten akkadikoy.com çok zevk alır, söyledikçe neşelenir, misafirlerine dönüp:

İçelim her muhabbetin mutlak. Ölmiyen bir hayatı vardır ki.  Ana mevcat-ı mebasin-i alem. Kevhare-i terennüm olur.”

Kıtasını kendine has zarif ve şirin bir eda ile okuyup kadehini kaldırırdı.

Atatürk’ün bu dizelerden başka sevdiği ve çokça tekrar ettiği bir beyit daha vardı:

”İç bade  güzel sev var ise aklı şuurun! Dünya var imiş ya ki yoğ olmuş ne umurun!” 

Similar Posts