İnşaat Sektöründeki İş Olanakları

İnşaat Sektöründeki İş Olanakları

  Özellikle ekonomik anlamda gelişmiş bir yapıya sahip olmak istiyorsak bazı sektörlere yatırım yapmalıyız. Bu sektörleri iki ana başlık altında inceleyebiliriz. Bunlar hizmet sektörü ve özel sektördür. Bu sektörler de kendi içlerinde kollara ve dallara ayrılır. Hizmet sektörü kişilerin devlet yani kamu kurumlarında istihdam edilme şeklidir. Özel sektör ise bireysel şirketlerde veya fabrikalarda özel şahısların…

2018 Türkiye İnşaat Sektörü Son Durumu

2018 Türkiye İnşaat Sektörü Son Durumu

Türkiye İnşaat Sektörü Son Durumu Türkiye, dünyanın en büyük inşaat sektörlerinden birine sahiptir. İnşaat sektörünün GSYİH’sı% 6’nın üzerindedir ve şu an bu sektör tarafından 1,5 milyondan fazla kişi istihdam edilmektedir. Diğer sektörler üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkiler dikkate alındığında, inşaat sektörünün Türkiye ekonomisindeki payı% 30’a ulaşmakta ve istihdam oranı% 10’a ulaşmaktadır. İnşaattaki sektör büyüme trendi…