|

Kişisel Gelişim Takvimi

 

Hayatınızda bazı alanlarda değişime veya kişilik özellikleri geliştirmeye ihtiyacı olanlar için kişisel gelişim takvimi hazırlamak oldukça önemlidir. Kişisel gelişim planı yapmak için öncelikle, değerlendirme yapmak, hedef belirlemek, eylem planlaması yapmak ve planın gerçekleşip gerçekleşmediğinin kontrolünü yapmak gerekir.

 

Değerlendirme

 

Değerlendirme, kişinin kişisel durumunu objektif bir şekilde değerlendirip, derecelendirmesidir. Kişi, öncelikle zamanını nasıl değerlendirdiği, zamanının ne kadarının pozitif düşüncelerle geçtiği, gününün değerlendirmesini yaptığı sırada kendini ne kadar mutlu hissettiği, sosyal ilişkileri ve sosyal aktivitelerinin değerlendirmesini yapması gerekir.

 

Hedef Belirleme

 

Kişi hayatı hakkında değerlendirmelerde bulunduktan sonra kendine hedefler belirlemeli ve kişisel gelişim planını bu hedeflerine göre oluşturmalıdır. Hedef koyma aşamasında başta kişi kendine az ve yapılabilecek hedefler koymalı ve bu hedefleri gerçekleştirmeye çabalamalıdır. Kişi belirlediği hedefleri gerçekleştirmeye çalışırken kendine kattıkları ile kişisel gelişimine oldukça katkı sağlar.

Eylem Planı ve Takvim Oluşturma

 

Kişi öz değerlendirmesini yapıp kendine bu değerlendirmelere göre hedef belirledikten sonra, bu hedeflere ulaşmak adına yapılacak eylemlerin planlamasını yapmalıdır. Bu planlamayı yaparken kişi günlük, haftalık, aylık ve yıllık planlar oluşturarak kendisine bir kişisel gelişim takvimi oluşturmalıdır.

 

Kontrol ve Özet

 

Kişi, kişisel gelişim takvimini oluşturduktan sonra bu takvimdeki planlarına uygun hareket edip etmediğinin değerlendirmesini yapmalı ve belirlediği periyotlarla bu takvimin uygulanması kontrolünü gerçekleştirmelidir. Kişisel gelişim takvimi yukarıda yazılan aşamalara uygun gerçekleşirse kişisel gelişimi daha düzenli bir programla ilerleyecektir.

 

 

Similar Posts