Japonya Teknoloji ve Sanayisinin Gelişim Süreci
|

Japonya Teknoloji ve Sanayisinin Gelişim Süreci

Japonya Sanayi Endüstrisi Japon ekonomisi, sanayileşmenin en eskilerinden biriydi. 19. yüzyılın ortalarında Meiji restorasyon döneminde, Japonya hükümeti, modern bilim, matematik ve teknolojiyi Japonya’ya öğretmek için 3.000’den fazla Batılıyı işe alarak Batı tarzı reformlar ve kalkınmayı aktif olarak sürdürdü. O zamanki hükümet, özel sektörü büyümeye teşvik etmek için kamu sektörünü güçlü alt yapı değişiklikleriyle donatmak suretiyle…

Bilimin ve Teknolojinin Önündeki Engeller 
|

Bilimin ve Teknolojinin Önündeki Engeller 

Yine güzel bir paylaşımla Emekce.com farkıyla karşınızdayız : Bilimin ve Teknolojinin Önündeki Engeller    Günümüz dünyasında yaşanan birçok gelişme ve değişme bilim, teknoloji ve yaratıcılık eksininde ortaya çıkmaktadır. Bu eksende politikalar ve planlar üretemeyen ülkeler gelişim ve değişim yolculuğunda her zaman bir adım geride kalmakta ve bir türlü istenilen rekabet düzeyine erişememektedirler. Bilim ve teknolojinin desteklendiği ve gelişimin ana…

Open Source-Açık Kaynak
|

Open Source-Açık Kaynak

AÇIK KAYNAK NEDİR? Açık kaynak bir bilgisayar yazılımının makine diline dönüştürülüp kullanımından önceki, programcılar tarafından okunur, anlaşılır, yeni amaçlara uygun değiştirilebilir halinin gizli tutulmayıp, açık halinde kamuyla paylaşılıyor olmasına verilen isimdir. Aslında bir ticaret sırrı olarak da görülebilecek bir kaynak kodun ücretsiz, kirasız paylaşılmasına sebep sunlar olabilir: Ürün sahibinin ürünün tasarımı ve uygulama detayları için…

Bulut Bilişim
|

Bulut Bilişim

BULUT BİLİŞİM NEDİR? Sahip olduğumuz tüm uygulama, program ve verilerimizin sanal bir sunucuda yani bulutta depolanması ve internete bağlı olduğumuz herhangi bir ortamda cihazlarımız aracılığıyla bu bilgilere, verilere, programlara kolayca ulaşım sağlayabildiğimiz hizmetler bütününe Bulut Bilişim veya Bulut Teknolojisi (Cloud Computing) denir. Bulut teknolojisi  şirketler, üniversiteler vb. büyük kuruluşlar tarafından kurulur ve paylaşılır. Bu teknolojiyi…

Teknolojinin Hayatımıza Etkileri

Teknolojinin Hayatımıza Etkileri

Teknolojinin ilk temelleri bilinen tarihlere göre M.Ö. 3000′ li yıllarda Mezapotamya da atıldı. Buradan batıya geçti. İskenderiye kütüphanesi dönemin ilk bilim merkeziydi. Orta çağa girildiğinde kütüphanenin yakılmasıyla bilimin ilerlemesi bir nevi durmuş oldu. Daha sonra İslamiyetin yayılmasıyla beraber bilim yeniden canlandı. İslamiyetin himayesinde 600 yıl boyunca gelişti ve yayıldı. Böylelikle Avrupa ve Amerika ya kadar…